TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI, İ.T.Ü. DÖNER SERMAYE PROJESİ

  • YER: TEKİRDAĞ, SÜLEYMANPAŞA
  • İŞVEREN: TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
  • TASARIM TARİHİ: 2016
  • TOPLAM ALAN:  6500 HA.
  • MİMARLAR: ALPER ÜNLÜ, MEHMET OCAKÇI

Kentin fiziksel, ekonomik ve sosyal yapıya yönelik mevcut durum tespitinin yapılabilmesi için güçlü bir kentsel veri tabanı oluşturulmuştur. Yaklaşık 6500 hektar alanda, yapı ve zemin kaynaklı risk unsurlarını bir araya getirerek değerlendirme sağlayacak sentez çalışması gerçekleştirilmiştir.

Sentez çalışmasının sonucunda, Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde 7 adet “Potansiyel Dönüşüm Alanı” tespit edilmiştir. Büyüklük, fiziksel, jeolojik yapı, ekonomik ve sosyal yapı açısından farklılıklar gösteren bu bölgelerin her biri için analiz, sentez, gerekçelendirme ve dönüşüm alternatiflerinin değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

  • /