TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AYDOĞDU MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI, KONUT ALANLARI GELİŞTİRME VE KENTSEL DONATILAR MİMARİ PROJELERİ, İ.T.Ü. DÖNER SERMAYE PROJESİ

  • YER: TEKİRDAĞ, AYDOĞDU MAHALLESİ
  • İŞVEREN: TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
  • TASARIM TARİHİ: 2016-2017
  • TOPLAM ALAN:  250.000 M2
  • MİMARLAR: ALPER ÜNLÜ,  ÖZGE ÜNLÜ DEMİRKUŞAK

Tekirdağ Aydoğdu Mahallesi, ağırlıklı olarak Roman nüfusun yerleştiği ve konut yapılaşması açısından ciddi sorunlar barındıran bir alan. Burada hane halkı sayısı yüksek olan kimi mal sahibi ve  kimi kiracı olan Romanlar yaşamakta…Önerilen projede , yerleşik halka  orta avlulu konutlarda yer vermek ilkesi yaşama geçirilmeye çalışıldı. Orta avlu, çocukların oyun alanlarının bulunduğu, annenin çocukla engelsiz temasa geçebildiği bir yer. Açık koridorlu sistemle, tasarıma esneklik kazandırılmaya çalışıldı. Kopmaya yüz tutan sosyal bağlar bu yaklaşımla bu projeyle onarılmaya çalışıldı.

 

 

 

 

  • /
error: