TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AYDOĞDU MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI, İ.T.Ü. DÖNER SERMAYE PROJESİ

  • YER: TEKİRDAĞ, AYDOĞDU MAHALLESİ
  • İŞVEREN: TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
  • TASARIM TARİHİ: 2016-2017
  • TOPLAM ALAN:  48 HA.
  • MİMARLAR: ALPER ÜNLÜ,  MEHMET OCAKÇI

Tekirdağ Kentsel Dönüşüm Master Planı’nın amacı kent bütünü için zemin ve yapı kaynaklı risk unsurlarını belirleyerek, bütüncül planlama yaklaşımı ile “Potansiyel Dönüşüm Alanları” ve “Potansiyel Rezerv Alanları” nın belirlenmesidir. Bu anlamda proje dört  aşamada geliştirilmiştir.Bunlar; Mevcut Durum Analizleri,Sentez,Kentsel Dönüşüm Master Planı ve Potansiyel Dönüşüm Alanlarından Aydoğdu’da Teklif Riskli Alan Dosyası ve Mimari Avan Projenin hazırlanmasıdır. Potansiyel dönüşüm alanlarından “Aydoğdu Potansiyel Dönüşüm Alanı” 48,02 ha olarak bu Master Plan’da mevcut durum özellikleri ile  detaylandırılmıştır. Doğal, yapılaşmış ve sosyal yapıya yönelik olarak yapılan detaylandırmaya ek olarak mülkiyet yapısı ve tasarıma yönelik olarak daha önce 18. madde uygulaması görmüş olan alanların belirlenmesi de bu planlamada eklenmiştir.

 

 

 

 

  • /