GELECEK İÇİN ÇEVRE VE KONUT ULUSLARARASI MİMARİ TASARIM YARIŞMASI

  • MÜŞTERİ: UNESCO, TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ
  • TARİH: 1984
  • MİMARLAR: ALPER ÜNLÜ, ORHAN HACIHASANOĞLU

Alternatif teknolojinin, kendi kendine yetme düşüncesinin konut birimlerine uygulandığı modüler tasarım düşüncesi. Özellikle alt yapı girdilerini rasyonelleştiren bir plan şeması, yapım elemanlarından birleştirme yörüngesindeki detay çözümlemelerine kadar yoğun bir ar-ge çalışması bu projenin ana hedefleri olarak algılanmakta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • /