AVRUPA BİRLİĞİ UYUM PROGRAMLARI KAPSAMINDA PİLOT BÖLGE OLARAK BEYOĞLU ÇÖKÜNTÜ ALANLARININ AKTİK KULLANIM AMAÇLI REHABİLİTASYONU PROJESİ, 2004

  • YER: TARLABAŞI, BEYOĞLU / İSTANBUL
  • MÜŞTERİ: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
  • TASARIM TARİHİ: 2004
  • TOPLAM ALAN: 30 HEKTAR
  • PLANLAMA VE TASARIM EKİBİ: ALPER ÜNLÜ (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ), MEHMET OCAKÇI, ERİNCİK EDGÜ, GÖKHAN ÜLKEN, YASEMİN ALKIŞER, ZEHRA TONBUL, FİTNAT CİMŞİT, GÜL YÜCEL, TOLGA ÖZDEN

İstanbul merkezine hedeflenen bu rehabilitasyon projesinin  ana konusu daha önceki sosyolojik çalışmalardan destek almakta ve Araştırma ve  Planlama Ekibi fiziksel koşulların semtte yaşayan yaşayanların sosyal yaşamına nasıl etki ettiğini araştırmakta, bu anlamda semtte daha önce yine araştırma ekibi tarafından yapılan “suç araştırmaları” yenileme ya da kentsel dönüşümün ön adımları olmakta, daha açık şekilde bilinen “Tarlabaşı Araştırması” bu anlamda ilk aşamada ele alınması gereken dört konut alanını önermekte, bu araştırma bu kararın arkasında yatan sosyolojik, tarihi ve mimari özellikleri katmanlar halinde betimlemekte.

 

 

 

 

  • /